Vigtigste faktorer for bevægelse i skoledagen

Gennem en grundig undersøgelse, som du kan læse mere om her, har Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen fundet frem til de faktorer, der har størst betydning for at få implementeret bevægelse i skolen.

Resultaterne er inddelt i forskellige niveauer af skolesystemet, så hvad enten du er elev eller kommunal konsulent, kan du dykke ned i dit område, og blive klogere på, hvad der er på spil. Klarlægningen af faktorer skal gøre det lettere at gå konkret til værks og arbejde ud fra specifikke faktorer, når bevægelse skal implementeres i folkeskolen.

 

Overordnede resultater

Selvom resultaterne af undersøgelsen er delt ud på mange områder, er der alligevel én konklusion, som træder særligt frem. Paneldeltagerne blev nemlig som en del af processen bedt om at pege på den faktor, som de mente, udgør det allervigtigste næste skridt. Ud af de 136 faktorer, som panelet behandlede i de to workshops, pegede mere end halvdelen af panelet på den samme faktor: at bevægelse bliver en obligatorisk del af læreruddannelsen. Der var bred enighed om, at bevægelse bør være en del af den undervisningspraksis, de studerende møder på uddannelsen, så det bliver naturligt for dem at gå ud og inddrage det i deres egen praksis som lærer og pædagoger.