Forskning og viden

Kroppens betydning for læring

I vurderingen af betydningen af forskning og viden for at lykkes med bevægelse i skolen fremhæver panelet, at det, som her yderligere er brug for, er mere praksisnær viden omkring kroppens betydning for læring. Panelet oplever, at den grundlæggende sammenhæng mellem bevægelse og læring er vel dokumenteret og foreslår, at ny forskning i stedet bør være mere kendetegnet ved en praksisnær tilgang. Dette vil medføre en større grad af overførbarhed til praksis. Samtidigt vil forskning, som særligt afspejler og taler ind i hverdagens praksis, kunne bidrage til øget motivation ude på skolerne, hvor den ny viden gerne skal bidrage til mere bevægelse i skoledagen.