Lærere og pædagoger

Motivation og tryghed

I tråd med vigtigheden af skoleledelsens prioritering af bevægelse, fremhæver panelet, at det pædagogiske personales prioritering af bevægelse er essentiel for at lykkes med bevægelse i skolen. Dette er blandt andet vigtigt, da lærere og pædagoger er det mest direkte betydende led i skolesystemet for bevægelse i elevernes skoledag.

 

Af de mange faktorer på dette niveau peger panelet særligt på lærernes og pædagogernes motivation for bevægelse og understreger vigtigheden af, at det pædagogiske personale oplever bevægelse som værdifuldt i forhold til deres formål som undervisere og pædagoger. Foruden at nævne motivation som en bærende kraft for at kunne igangsætte bevægelsesrelaterede initiativer og aktiviteter, fremhæver panelet også den afsmittende effekt, som lærernes og pædagogernes motivation kan have på eleverne. Oplevelsen af bevægelse som værdifuldt bidrager til, at bevægelse prioriteres i forhold til de mange øvrige opgaver,

som det pædagogiske personale har. Samtidig kan værdsættelse af bevægelses mange mulige effekter bidrage til, at bevægelse i større udstrækning anvendes på tværs af fag.

 

Ligeledes fremhæver panelet vigtigheden af, at lærere og pædagoger oplever sig kompetente til og føler sig trygge i at afvikle bevægelse. Tryghed er afgørende for, at lærerne og pædagogerne tør prøve nye ting af, tør fejle og tør prøve igen – og særligt for de medarbejdere, som ikke har meget bevægelseserfaring, er dette afgørende.