Grunduddannelse af lærere

Bevægelse skal være obligatorisk

Panelet behandlede to faktorer på niveauet for ’grunduddannelse af lærere og pædagoger’, og begge faktorer fremhæves som afgørende for at lykkes med bevægelse i skolen. De to faktorer udtrykker henholdsvis, at bevægelse i undervisningen er et obligatorisk selvstændigt modul på lærer- og pædagoguddannelsen og at bevægelse indgår som en integreret del af alle fag på lærer- og pædagoguddannelsen. De to faktorer beskriver således begge en model, hvor bevægelse integreres obligatorisk i grunduddannelserne.

 

At bevægelse bliver en obligatorisk del af uddannelserne vil sikre, at alle lærere og pædagoger er kompetente til at integrere og anvende bevægelse i deres praksis, når de har afsluttet deres grunduddannelse. Panelet fremhæver, at dette er afgørende for, at vi kan opnå en permanent bevægelseskultur på skolerne, hvor bevægelse er et reelt og naturligt element af skoledagen – også i den fag-faglige undervisning. 

Panelet tilføjer, at den mest optimale løsning vil være, hvis bevægelse indgår som en integreret del af alle fag på grunduddannelserne. Mange fag-faglige undervisere på grunduddannelserne vil dog på nuværende tidspunkt ikke være parate til at løfte denne opgave. Af praktiske grunde foreslår panelet derfor, at bevægelse indledningsvist integreres som et obligatorisk, men selvstændigt modul på uddannelserne.