Elever

Tryghed og succesoplevelser

På niveauet for elever er der to faktorer, som panelet særligt fremhæver som helt afgørende. Den første udtrykker vigtigheden af, at eleverne føler sig trygge ved at deltage i bevægelse. En sådan tryghed er afgørende for at skabe motivation, lyst, mod og glæde ved at deltage og er samtidigt vigtigt i forhold til at skabe gode bevægelsesoplevelser og -erfaringer. Tidlige oplevelser med bevægelse sætter spor gennem livet og tryghed spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at sikre, at tidlige erfaringer med bevægelse bliver positive. Fokus på tryghed er særligt vigtigt blandt elever, som ikke er så bevægelsesstærke.

 

I forlængelse af dette, fremhæver panelet vigtigheden af, at eleverne opnår succesoplevelser gennem deres deltagelse i bevægelse. Dette er afgørende for at skabe motivation, lyst og glæde ved deltagelse i bevægelse og for, at eleverne generelt genererer positive erfaringer med bevægelse. Panelet fremhæver, at ansvaret for, at eleverne opnår succesoplevelser gennem deltagelse i bevægelsesaktiviteter, ligger hos det pædagogiske personale – og at dette skal sikres hos alle elever, uanset forudsætninger.

 

De to faktorer – tryghed og succesoplevelser – beskrives af panelet som stærkt sammenhængende. At kunne opnå succesoplevelser ved deltagelse i bevægelse forudsætter, at eleverne er trygge i situationen – og tryghed øger sandsynligheden for en succesoplevelse.