Innovationsworkshops

Innovationsworkshops

Der afholdes innovationsworkshops to gange årligt, hvor der afdækkes behov, skærpes problemstillinger samt udvikles aktiviteter til konkrete løsninger i forhold til idræt og bevægelse i skolen. Netværksklyngen skal endvidere spille en aktiv rolle, når konkrete initiativer skal realiseres, hvor den systematiserede tilgang til brugergrupper og netværk kan sikre adgang til relevante aktører. Disse inddrages i afprøvning og udvikling af forskellige aktiviteter og bliver derigennem forankringsagenter for initiativerne.

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse er ansvarlig for at drive disse processer, således at aktørerne indkaldes til innovationsworkshops og også kan bringes sammen ad hoc, når konkrete praksisproblemstillinger skal kvalificeres. Centeret er ansvarlig for efterfølgende at sikre, at konkrete initiativer udgår til praksis.

Med en systematisk tilgang til netværkene højnes samtidig brugerinddragelse i forhold til udviklingen af praksiscenterets værktøjer, indsatser og viden, således at dette helt konkret afspejler skolernes – og ikke mindst det pædagogiske personales behov.