Digitalt nyhedsforum

Digitalt nyhedsforum

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen vil udkomme med et dynamisk forum, hvor kommunikationen kan gå to-vejs, og hvor aktører kan finde nyheder såvel som debattere og dele fælles erfaringer omkring idræt og bevægelse i skolen. For at understøtte netværksklyngens løbende videndeling oprettes et digitalt nyhedsforum for brugere på tværs af skole, kommune, stat og øvrige interessenter.