Delphi-proces

Delphi-proces

Formålet med Delphi-processen er at styrke en god og relevant inddragelse af bevægelse i skolen ved at samle praktikere på alle niveauer i hele skolesystemet til at vurdere hvilke faktorer, som er vigtigst for at lykkes med bevægelse som en naturlig del af skoledagen i den danske grundskole.

Processens resultater formidles på forskellige måder med formål om at nå ud til alle dele af skolesystemet. Herunder en rapport, som beskriver hvilke faktorer, som er vigtigst for implementering af bevægelse i skolen, og giver dermed et stærkt kvalificeret grundlag for at justere igangværende praksis og igangsætte nye aktiviteter ud fra definerede behov. Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen vil anvende den viden processen genererer til at udvikle implementeringsguiden, som skal understøtte alle niveauer i skolesystemet med implementeringen. Ligeledes bliver udbyttet af processen grundlaget for praksiscenterets innovationsworkshops, hvor interessenter skal arbejde med at udvikle bæredygtige løsninger, som understøtter bevægelse i skolen.

Udgangspunktet i delphi-processen er ikke forskning, men praksis, med mulighed for at samle og skabe dialog på tværs.

Delphi-processen er gennemført over foråret og efteråret 2021. På baggrund af videnskabelig litteratur og rapporter, en rundspørge blandt medarbejderne i Dansk Skoleidræt samt et åbent spørgeskema delt på Dansk Skoleidræts sociale platforme blev processen indledt med en identifikation af mulige faktorer af betydning for bevægelse i skolen. Efterfølgende blev et ekspertpanel sammensat. Dette repræsenterede alle niveauer af skolesystemet. Gennem to online surveys har panelet vurderet og rangeret de identificerede faktorer. Efterfølgende deltog panelet i to workshops, hvor de på baggrund af holdnings- og erfaringsudvekslinger diskuterede og identificerede de faktorer, som er mest afgørende for at lykkes med bevægelse i skolen.

 

En illustration af den samlede delphi-proces kan ses her.

 

Stor tak til ekspertpanelet for deres bidrag og engagement!

En liste over ekspertpanelets deltagere kan ses her.