Implementeringsguide

Implementeringsguide

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen skal udvikle en implementeringsguide som et konkret dialog- og styringsredskab til skoler. Det overordnede formål er at kunne tilbyde et konkret redskab til at understøtte en vedvarende og langsigtet implementering af praksisindsatser. Guiden vil udkomme som både digitalt og fysisk materiale som en del af centerets værktøjskasse.

Implementeringsguiden kan skabe en fælles referenceramme for dialogen i kommuner og på skoler omkring bevægelse i skolen og også vejlede skolerne igennem en proces omkring mere bevægelse fra indledende kendskab, til tilegnelse af kvalifikationer, til udbredelse af kompetencer, til understøttelse af kreativitet og udvikling for til slut at skabe en vedvarende forankring på hele skolen.

Uanset hvor brugerne af guiden træder ind i kæden, vil de således blive guidet i, hvilke handlinger som anbefales samt hvilke rammer og strukturer, som er vigtige at afklare og sikre i efterspørgslen opad i systemet. 

Implementeringsredskabet tager udgangspunkt i opmærksomhedspunkter og anbefalinger omkring implementering af bevægelsesindsatser i skolen, som foreligger fra slutrapporten af projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen, og som kan kvalificeres og udvikles yderligere i tæt samspil med brugergrupperne under netværksklyngen.