Eksempelkatalog

Eksempelkatalog

For at imødekomme efterspørgslen på vidensdeling af etablerede løsninger og erfaringer har Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen udarbejdet et eksempelkatalog, som fungerer som et samlet overblik. Eksempelkataloget præsenterer eksempler på aktiviteter, forløb, materialer og erfaringer inden for en række temaer og områder omkring en aktiv skoledag. 

Se eksempelkatalog